About  /  Organizing Committee ——————— Share to
About


Members:

Jinlong Zhang (Tongji University)
Zhenxu Bai (Hebei University of Technology)
Weidong Shen (Zhejiang University)
Huasong Liu (Tianjin Jinhang Institute of Technical Physics)


Tel: 86-21-65981990-300, Cell phone: 86-18019787163 (Jinlong Zhang)

Email: foc@tongji.edu.cn, foc2023conference@gmail.com

Address: Room 701, School of Physics Science and Engineering, No 1239 Sipin Road, Shanghai

© FOC 2023 All rights reserved.